Perspektiv/Replik

Sjukvården har förändrats med nya behandlingsmetoder, mer specialisering och dyrare teknologi. Då är det inte självklart att vårdens organisation ska se likadan ut som den gjort de senaste 156 åren. Kristdemokraterna tror inte att landstingen och regionerna på egen hand förmår att klara de stora utmaningarna sjukvården står inför. Det behövs en ökad statlig styrning av sjukvården.

Vi behöver inte färre sjukhus utan mer koncentrerad vård på våra tre akutsjukhus. Sedan 2015 har våra tre akutsjukhus i Eksjö, Jönköping och Värnamo tydliga specialiteter för en mer jämlik vård i länet.

Det behövs också mer resurser till sjukvården. Kristdemokraterna har därför i sin budgetmotion i riksdagen avsatt 27,5 miljarder mer än socialdemokraterna till sjukvården. Pengar för att utveckla vården, inte pengar till gratissatsningar. Vi vill också återinföra kömiljarden som kortade vårdköerna när Kristdemokraterna ansvarade för sjukvården i regeringen.

Jönköpings län kommer även fortsättningsvis att ha tre akutsjukhus med tydliga specialiteter. Med Kristdemokraterna vid styret kommer våra tre sjukhus inte bara bevaras utan också utvecklas med tydliga specialiteter. Även med ökad statlig styrning av sjukvården. För man ska kunna lita på vården och det kan man när Kristdemokraterna är ansvariga för hälso- och sjukvården.

Annons

Mia Frisk (KD), regionråd

Acko Ankarberg Johansson (KD), regionpolitiker