MÄSSLINGSPARTY - ett kalas där föräldrar smittar varandras barn med mässling. Det låter absurt, men det är sant.

I en stor Facebookgrupp skriver en mamma: "Om någon vill få sina barn smittade är det bara att komma hit" (GT, 6/6).

Förutom att beteendet är förkastligt, kan det vara olagligt och räknas som misshandel.

Både polis och socialtjänst borde reagera och stoppa föräldrar från att göra sina barn sjuka.

MÄSSLING är en allvarlig sjukdom som kan leda till att den drabbade får men för livet, eller i värsta fall dör.

Någon medicin mot mässlingsviruset existerar inte och det är en av de mest smittsamma sjukdomarna som finns. Tack vare vaccin är mässling i dag ovanligt i Sverige.

Annons

I år har ett flertal fall av mässling konstaterats i Stockholm och Västsverige. Några av sjukdomsutbrotten kan kopplas till antivaccinrörelsen.

Inom alternativmedicinen är skepsisen mot vaccin stor - barn ska utveckla immunförsvaret på naturlig väg.

Vaccinmotståndarna har rätt i att personer som fått mässling som barn i princip blir immuna mot sjukdomen som vuxna. Samma immuneffekt uppnås emellertid med dagens vaccination, och barnet slipper konsekvenserna av en svår sjukdom.

VACCINSKEPTIKERNA har även en poäng i att vaccination inte behöver vara det bästa sättet att bekämpa sjukdom på.

Folkhälsoinstitutet utreder nu om vaccin mot vattkoppor ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet - vilket det redan gör i många andra länder, exempelvis USA.

Trots att vaccinet har funnits länge har bedömningen hittills varit att det inte är lönt att för samhället att bekosta en vaccination, vars långsiktiga skydd inte är fastställt, för en sällan skadlig sjukdom, som ger mildare symtom hos barn än hos vuxna.

Medicinska avvägningar måste göras av experter.

Föräldrar gör bäst i att följa råden om vaccination mot mässling: Det är en allvarlig sjukdom och vaccinet är väl beprövat.

ATT INTE vaccinera sitt barn mot mässling är dumt. Att med flit smitta sitt barn är rent ut sagt vansinnigt.

Föräldrar borde inte få utsätta sina barn för fara.

Ännu har ingen ställts till rätta för att ha deltagit med sitt barn i ett mässlingsparty. Frågan måste prioriteras.

Barn har rätt att växa upp utan att släpas med på mässlingskalas.