Innan ordet släpptes fritt fanns var en presentation av Charlotte Johansson, Anebys nya kommundirektör, en punkt på dagordningen.

Skolan och äldreomsorgen var frekventa ämnen vid måndagskvällens debatt, där många av ledamöterna deltog. Åsikterna gick både ihop och isär

Lars-Erik Fälth (C) pratade bland annat om kommunens ekonomi och konstaterade att intäkter måste höjas eller utgifter sänkas.

— Verksamheter behöver väljas bort eller nya arbetssätt hittas, till exempel genom samordnad fastighetsförvaltning.

För Beata Allen (C) är det viktigt med rätt val och prioriteringar och att fokusera på kärnverksamheter samt näringslivet.

Annons

I likhet med en del andra talade Irene Oskarsson (KD) om de utmaningar kommunen står inför, bland annat i form av lokaler för skola och förskola samt bostäder för äldre. Personalen som en viktig resurs och kultur var andra ämnen i hennes inlägg

Ungdomens hus

Anita Walfridsson (M) konstaterade att det finns stora behov på många håll och att till exempel barn och utbildning behöver utökade resurser. Under debatten var hon knappast ensam om att betona hur viktigt näringslivet är för kommunen.

Ulf Lundberg (M) kom med förslaget att gör brandstationen till ungdomens hus. Ett annat förslag var att här och nu bestämma om ett nytt äldreboende. Det levererades av Jimmy Ekström (L).

Birgit Andersson (M) ville slå ett slag för det preventiva arbetet i kommunen och Ariajana Jazic (S) lyfte fram kompetensförsörjning som en fråga som behöver prioriteras. Fler än hon var av den åsikten.

Annki Stark (S) kom med en hälsning från personalen på Antuna. Den handlade om att man vill ha fräschare lokaler.

Inte så förvånande handlade en del av Jan-Olov Adolfssons (MP) inlägg om miljön. Han konstaterade bland annat att Aneby ligger långt efter när det gäller kommunala elbilar.

Kollektivtrafik, landsbygden och kultur var några av de ämnen som Fredrik Bodins (S) inlägg kretsade kring.

SD deltog inte och inte heller V, som inte hade någon representant på plats.