Det finns stora behov av att anställa fler inom elevhälsan. Med anledning av det har regeringen satsat 284 miljoner kronor påpersonalförstärkningar.

– Vi ser allt fler unga som mår dåligt. Det blir ett hinder för lärandet och skolgången. En bra elevhälsa ska vara tillgänglig för eleverna och kan hjälpa lärarna att vara en motor i arbetet för trygghet och studiero på skolorna. Därför är de här pengarna viktiga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Pengarna ska användas till att anställa eller ge uppdrag åt skolläkare, skolkuratorer, skolpsykologer, speciallärare och lärare med specialpedagogisk kompetens.

Enligt den fördelning som Skolverket gjort av pengarna får de kommunala skolorna i Jönköpings län totalt drygt 4,6 miljoner kronor. Aneby får en relativt stor andel, 457 100 kronor, och bidraget ska räcka under flera år.

– Det är i den storleksordning vi ansökt om, säger barn- och utbildningschef Bosse Rofors.

Utökar inte

Aneby kommun har i dagsläget två specialpedagoger, en kurator, två skolsköterskor och en skolpsykolog. Den sistnämnda har en tjänstgöringsgrad på 25 procent.

– Vi är en av fem kommuner i länet som har en egen skolpsykolog. Övriga får köpa in den tjänsten.

Någon utökning av personalstyrkan inom elevhälsan till följd av bidraget från Skolverket är inte aktuell i Aneby kommun.

– Vi är tacksamma om vi kan behålla de anställningar vi har i dag.

Annons

Bosse Rofors konstaterar att bristen på skolpsykologer är särskilt stor. Han upplyser också om att Aneby kommun tills vidare nöjer sig med en 25-procentig tjänst på den posten.

– Om man frågar behöver alla mer, men vi har inga köer till de utredningar psykologen gör och det är vi väldigt glada över.

När det gäller bidrag till barn- och utbildningsavdelningen skickar kommunen in 40-50 sådana varje år, bland annat till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Migrationsverket. Det rör sig om ansökningar från några tusenlappar till flera miljoner kronor.

– Totalt brukar vi få 13-14 miljoner som blir ett väldigt bra tillskott till vår verksamhet.