Det är inget nytt att många kriminella rör sig på våra vägar både kvälls- och nattetid. Polisen har under senare år gjort en del insatser längs med vägarna och haft riktade kontroller på stora trafikstråk. Det som det nu planeras för förekommer däremot mer sällan.

I januari genomförs en insats mot vägbrottslighet vid polisens kontrollplats Krängsberg, mellan Jönköping och Vaggeryd. Kontrollen sker i norrgående riktning klockan 19-04 båda dygnen.

Annons

Syftet med insatsen är som det heter ”arbeta brett mot all typ av brottslighet och företeelser som använder vägnätet” vilket det står i en skrivelse från polisen som tidningen har tagit del av.

30-tal poliser

– Vi kommer att vara ett 30-tal poliser uppskattningsvis med resurser från hela polisområdet och regionen med olika kompetenser. Utöver det kommer vi samverka med bland annat Tullverket och Trafikverket, säger Mattias Ramsö, tf lokalpolisområdeschef i Värnamo.

Sänkt hastighet

Hastigheten på 110 km/h kommer att sänkas kring Krängsberg under den tiden som insatsen pågår. Inte nog med det, Värnamopolisen har även vänt sig till polisflyget för att kunna övervaka trafikflödet och upptäcka eventuella avvikande beteenden med hjälp av polishelikopter.

– Vi genomför ofta akuta insatser med helikopter men i planerad form sker det mer sällan. Just en sådan här insats hade vi senast 2014 och då var helikopter beställd men kunde inte delta på grund av dåligt väder, säger Mattias Ramsö.

E4