Förra året enades kommunen och arbetsförmedlingen om en gemensam satsning på unga. Grunden var att starta en förberedande arbetsmarknadsutbildning mot träindustrin. Man sökte bidrag från DUA, Delegationen för unga och nyanlända i arbete, och fick 1,2 miljoner kronor.

— De pengarna räcker dock inte. Därför har vi även ansökt om 5,3 miljoner kronor från Europeiska socialfonden.

Det säger Eva Hertzman, projektutvecklare, Johan Källner, blivande projektledare och Annelie Bjurhed, studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen samt ungdomscoach.

Till midsommar

Besked om pengarna beviljas kommer till midsommar och det finns goda förhoppningar om ett positivt besked.

Det handlar om ett stort projekt som ägs av Aneby kommun. Arbetsförmedlingen är medfinansiär och tillsammans med Tranås kommun en viktig samarbetspartner.

Syftet är att hjälpa de ungdomar (mellan 16 och 24 år) som har hoppat av gymnasiet. Det är något som allt fler Anebybor gör.

— Vi vill matcha och motivera den här gruppen att fortsätta studera, praktisera eller eventuellt påbörja en arbetsmarknadsutbildning.

Annons

Tre målgrupper finns. Den första består av ungdomar som har hoppat av gymnasiet eller riskerar att göra det alternativt har gått ut med ofullständiga betyg.

Nyanlända

I den andra gruppen finns nyanlända som precis har klarat av etableringsprogrammet men saknar tydlig inriktning mot studier eller arbete.

— Vi erbjuder mer stöd än i en traditionell arbetsmarknadsutbildning.

I projektet ska man också jobba för att motivera tjejer att välja träindustrin.

— Vi vill helt enkelt skapa en förberedande arbetsmarknadsutbildning med stort individuellt stöd. Det ska ske i en miljö som inte är så skollik. Planen är att hyra en lokal någonstans i Aneby.

Även hälsoaspekten är viktig, när ungas möjligheter till arbete eller fortsatta studier ska stärkas.

— Vi vill få deltagarna att må bra och fungera i vardagen. Målet är att 100 procent av dem ska känna att deras mående förbättras.

Om pengar beviljas startar projektet 1 september i år och pågår till och med 30 maj 2020. Själva utbildningsinsatsen inleds i februari 2018 och pågår i tio månader. Två omgångar ska genomföras med 16 personer i varje. Deltagarna kan även komma från närliggande kommuner.

Anställningsbara

Efter de tio månaderna ska en del av ungdomarna förhoppningsvis vara anställningsbara. Andra är kanske redo att börja på en mer traditionell arbetsmarknadsutbildning. Målet är att 50 procent ska gå vidare till studier eller arbete. De som inte passar för verksamheten slussas vidare till aktuell kommun eller arbetsförmedlingen.

— Syftet är att skapa en arbetsmodell som andra kommuner och verksamheter kan ta efter.

Nämnas kan att Aneby kommun har ansökt om pengar till projektet från ytterligare ett håll. Det är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Det är för att kunna arbeta med deltagarnas hälsa och samverkan med föreningslivet.