Tillsammans är vi starka brukar det ju heta. Och den benämningen passar bra in på tisdagskvällen arbetspass längs Eksjöån i Eksjö.

Mia Wissinger, Anna Ölmeskog och Gary Campbell födde idén att anordna en städkväll av Eksjöån i samband med torkan.

Och responsen blev god när cirka ett 80-tal personer samlades vid Stenbron under tisdagskvällens värmebölja.

Såväl gammal som ung deltog i arbetet och några timmar senare hade en släpkärra fyllts av bröte. Förutom flaskor, burkar och järnskrot så syntes till och med en gammal cykel i samlingen.

På sociala medier har arbetsinsatsen av de frivilliga hyllats stort.