Måndagen den 4 mars kommer arbetet med att koppla in vatten till Ciselören preliminärt att påbörjas. När arbetet drar igång kommer därför Norra Storgatan att stängas av för all trafik förutom gångtrafik.

Enligt planeringen kommer inkopplingen kunna genomföras på en arbetsdag.