Framtidens äldreboende var ett av ärendena på kommunstyrelsens bord i veckan. Inom några år krävs ett större samlat grepp för att lösa hur kommunens allt fler äldre ska bo om ett tiotal år.

I väntan på det beslutades att antalet korttidsplatser utökas från åtta till tolv fram till 2018. Det ska ske genom att lägenheter på trygghetsboende Solängen återförs till socialförvaltningen.

Snabba ryck

Dessutom ska trygghetsboendet på Solängen omvandlas till ett biståndsbedömt mellanboende redan till den 1 maj i år.

Annons

Kommunstyrelsen beslutade också att ett eller två möblerade rum ska erbjudas för vård i livets slutskede.

Behovet ökar

Bakgrunden är att vårdtyngden på hela Solängen ökade dramatiskt under 2016, inom såväl demensvård som särskilt boende och korttidsboende. Under de första månaderna 2017 har trenden hållit i sig.

Beläggningsgraden inom hela Solängens vård- och omsorgsboende har ökat från drygt 70 procent till drygt 99 procent.

På korttidsboenden har antalet vårddygn blivit fler och samma sak gäller antalet personer som blivit utskrivningsklara efter att ha vårdats på sjukhus.

Vill inte blanda

Samtidigt ökar behovet av växelvård för att avlasta anhöriga som vårdar sjuka i hemmet. Det påverkar också trycket på korttidsboendet.

Socialförvaltningen har också kommit fram till att det är olämpligt att blanda mycket vårdkrävande individer med personer som är nästan självgående. Därför blir trygghetsboendet på Solängen ett biståndsbedömt mellanboende under våren.