41 000 personer i Europa under 2018 har smittats av sjukdomen mässlingen, 37 av dessa har dött. I fjol smittades runt 24 000 personer och drygt 5 200 år 2016.

Världshälsoorganisationen WHO uppmanar nu länderna att göra någonting åt smittan som senaste tiden har spridit sig snabbt. De länderna som sjukdomen har spridit sig snabbast till är Ukraina, Frankrike, Italien, Grekland samt Storbritannien. Flest personer har insjuknat i Ukraina – där närmre hälften av sjukdomsfallen har inträffat.

– Mässling är så smittsamt att alla riskerar att drabbas förr eller senare, om man är ovaccinerad eller inte redan har haft sjukdomen. I 43 av 53 länder i Europa har viruset eliminerats, däribland Sverige. Men i både Italien och Frankrike cirkulerar det fortfarande, säger Hélène Englund, utredare och epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Själva sjukdomen mässling kommer från ett mycket smittsamt virus som sprider sig genom utandningsluften via luften, med hjälp av små droppar som kallas för aerosol. Om man drabbas av sjukdomen kan det innebära feber som snabbt stiger och röda utslag.

– I de allra flesta fall går sjukdomen över av sig själv, men hos en tredjedel uppstår komplikationer som öroninflammation, lunginflammation eller diarréer. Man kan bli rejält sjuk och även få hjärninflammation. Den vanligaste dödsorsaken är lunginflammation och i vissa länder diarréer, som kan leda till uttorkning, säger Hélène Englund.

Annons

Normalt sett finns inte sjukdomen i Sverige, vilket till stor del är tack vare vaccinationsprogrammet och att täckningsgraden är väldigt hög – över 97 procent. Om sjukdomen visar sig i Sverige handlar det om importerade fall. Hittills i år i Sverige har Folkhälsomyndigheten uppmärksammat 34 sjukdomsfall och 41 fall under hela förra året.

– Vi har haft ett vaccinationsprogram sedan 1971 och är man född på 1980-talet har man med stor sannolikhet fått två doser. Men om man är född tidigare eller är osäker på om man är vaccinerad eller har haft sjukdomen eller inte rekommenderar vi att man bör vaccinera sig vid resor utomlands, för att vara på den säkra sidan. Det är inte farligt att ta en extrados, säger Hélène Englund.

Fakta – mässlingen

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Den ger bland annat hög feber och utslag på k..

Fakta – mässlingen

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Den ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling.

Personer födda före 1960 har ofta haft sjukdomen som barn och har därmed ett livslångt skydd.

Personer födda efter 1980 är i allmänhet vaccinerade enligt i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Personer födda mellan 1960 och 1980 kan behöva fylla på sitt skydd eftersom många då bara fått en spruta och inte längre är fullt vaccinerade.

Personer som av medicinska skäl inte kan vaccineras skyddas om en stor andel av den övriga befolkningen är vaccinerad så att epidemier inte kan bryta ut.

Vuxna som behöver komplettera sitt skydd kan vända sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.

Källa: sll.se