ÄLDREVÅRDEN krisar på många ställen runt om i hela landet och personalbristen är ofta det främsta problemet.

Hemtjänstpersonalen i Eksjö protesterade nyligen mot arbetsvillkoren.

Till tidningen säger Kommunals arbetsplatsombud att scheman har blivit allt sämre och att det inte finns tid till att lära upp vikarier.

"Vi har inte någon chef att ringa till om det krisar. Det är något som också orsakar sjukskrivningar", säger Sven-Åke Skäär, ett av ombuden.

Enligt dem är ett problem att personalen själv måste ringa in vikarier på helgerna om det saknas någon. Sådant är tidskrävande. Tid som tas från de äldre.

Jag känner själv igen situationen från när jag jobbade inom vården. Varför ska det ens vara så att personalen själva ansvarar för att ringa in vikarier?

Det fungerar inte så i andra verksamheter.

Saknas någon är det alltid chefens eller den personalansvariges skyldighet att ringa in vikarier – även om det är helg, nattetid eller självaste julafton – inte personalens.

ÄNNU VÄRRE är det dock i Tranås. Där rings det inte in några vikarier den första VAB- eller sjukdagen. Det är alarmerande.

Anledningen till det beslutet är att sjukfrånvaron är mycket hög bland dem som jobbar inom äldreomsorgen.

Jag har full förståelse för att socialnämnden vill spara pengar och råda bot på sjukfrånvaron. Prognosen nu är ett underskott på 18 miljoner kronor för år 2016.

Problemet är att de som straffas av "inringningsförbudet" är de personer som kommer till jobbet och som gör rätt för sig, men som tvingas jobba dubbelt.

Att inte ringa in vikarier borde därför vara det sista tänkbara alternativet för att spara pengar.

SITUATIONEN HAR gått så långt att personalen på demensboendena Beckhemmet och Uvaberg skickade in en skrivelse till kommunen innan sommaren.

Annons

”I dag finns det snart ingen som rekommenderar sitt jobb till andra”, skriver personalen.

Den andra stora gruppen förlorare är de äldre som inte får den hjälp de har rätt till. Som de har betalat för.

Även det problemet belyser personalen: ”Vi har aldrig lämnat våra kunder så ofta utan tillsyn som i dagsläget. Vi har inte möjlighet att springa på alla larm. Det känns fruktansvärt".

Också skyddsombuden på kommunens särskilda boenden har beklagat sig över situationen i tidningen.

HADE TRANÅS kommun velat spara pengar hade fullmäktige klubbat igenom att införa avgifter för hemsjukvården, vilket skulle ha gett mellan 500 000 och 700 000 kronor i intäkter.

Ledarsidan påpekade detta redan i maj.

S, V, MP och SD röstade dock nej.

Det kanske inte hade varit ett populärt beslut, men hellre att hemsjukvårdstagare får betala för den vård de faktiskt får än att de äldre som redan betalar för sin vård blir utan den tillsyn som de har rätt till.

Eller att hårt arbetande personer jobbar på tills kroppen säger stopp.

I DAGSLÄGET vill Tranås kommun bland annat förbättra vården och spara pengar samtidigt genom att bland annat satsa på mer teknologi.

Det är en bra början.

Under tiden som kommunen försöker minska underskottet får dock inte arbetarna slita ut sig. Om det saknas pengar är det inte äldreomsorgspersonalens fel.

Kostnaderna i socialnämnden har skenat i väg under flera år på grund av dålig koll från tjänstemanna- och politikerhåll.

Som socialnämndens ordförande Mats Antonsson (KD) själv säger: "Kanske borde vi politiker ha ställt högre krav på redovisning av ekonomin".

Antonsson har tidigare även beklagat sig över att socialnämnden har en "för liten budget" att jobba med.

Det kan mycket väl stämma. Kommunen har trots allt haft råd med annat, så som reklam i Malmös, Göteborgs och Stockholms centralstationer.

SOCIALCHEFEN Sara Erlingson säger dock att beslutet om att inte ringa in vikarier vid första sjukdagen står fast.

Det borde hon omvärdera.

Vanliga arbetare ska inte behöva ta konsekvenserna av det ansträngda ekonomiska läget.

Särskilt inte de personer som plikttroget dyker upp till jobbet, trots stressnivån, och anstränger sig för att göra ett bra jobb med mindre personal.

När någon blir sjuk ska vikarier ringas in.

Och att ringa in vikarier är inte vårdpersonalens uppgift.

Läs mer: "Vi orkar inte mer"

Läs mer: Socialtjänsten ska hårdbantas

Läs mer: Socialchef om missnöjet

Läs mer: "Det har gått för långt"

Läs mer: "Vi betalar med vår hälsa"

Läs mer: Hemsjukvården förblir gratis

Läs mer: Nu ska socialnämnden granskas

Läs mer: Tranås måste ta obekväma beslut

Läs mer: Dålig ekonomi överraskade

Läs mer: Kraftigt underskott