I början av sommaren förra året lämnade Jan Lindholm (M) in motionen. Möjligheten att fusionera bolagen när Ciselören är bebyggd igen ska finnas.

Han menar med sin motion att sammanslagningen bidrar till att samla kompetensen som finns inom Eksjöbostäder gällande byggande och förvaltning.

Besvara motionen

Motionen var uppe hos kommunstyrelsen och ska nu vidare till kommande kommunfullmäktige.

Annons

— Intentionen har hela tiden varit, sedan Stridh och son bildades och som bara har hand om Ciselören, att det ska gå in som ett bolag under Eksjöbostäder. Däremot vet vi inte om eller när en fusion kan ske, av den anledningen väljer vi att besvara motionen, inte bevilja den, berättar Carina Lindström (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

I den utredning som har gjorts kring motionen framgår det att om en sådan ombildning ska ske, som Jan Lindholm föreslår, ska bolaget säljas från Eksjö stadshus till Eksjöbostäder. Vidare står det i underlaget:

"En sådan försäljning bedöms mindre lämplig innan byggnaden har färdigställts. Anledningen är att det är svårt att fastställa försäljningspris som både gör att kommunen får ersättning för insatta medel i bolaget i samband med köpet och att Eksjöbostäder kan förvalta fastigheten på affärsmässiga grunder."

Föreslår byta styrelse

— Vi har även jobbat så att Stridh och sons styrelse har varit personunion med Eksjö stadshus. Vi har fungerat som en styrgrupp, men sen har det även funnits en arbetsgrupp där vi har knutit de tjänstemän som vi ser har kunnat vara oss till gagn. Det har varit ett samarbete hela tiden, säger Lindström.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrelsen för Strid och son ska vara personunion med styrelsen för Eksjöbostäder, i stället för Eksjö stadshus. När byggnaden är färdig ska styrelsen för Stadshus, efter samråd med styrelsen för Stridh och son, föreslå framtida förvaltningsform.

— Vi kommer begära vårt entledigande, så att det blir formellt rätt allting, förklarar Lindström som sitter med i styrelsen för Eksjö stadshus.