Har du sådana åsikter, behåll dem för dig själv.

Vi har här regeln att hönshuset med tio höns och rumsstädning ska avlönas med vecko-/månadspeng.

När det är uppgjort håller sig barnen till det. Hur ska de senare klara sig i arbetslivet när de anser att allt är kravlöst och får ändå betalt för det?

Det är alltid föräldrarna som sätter gränserna hur barnens peng tilldelas. Med ordning och reda följer ett ansvar – som man tidigt måste lära sig.

MARGRIT GERHARDSON

PETRA GERHARDSON

BIRGIT NORDH

CHRISTER NORDH