Det har riktats stark kritik från kommunrevisionen i vissa punkter som redovisas i revisionsberättelsen. Några av ledamöterna i fullmäktige valde att kommentera berättelsen.

— Jag har tagit upp det här i den nämnd där jag sitter, tillväxt- och utvecklingsnämnden. Bland annat det här med kommunstyrelsen vad det gäller upphandlingen men också internkontrollen. Det här är skattebetalarnas pengar det handlar om, sa Lars Aronsson (S), och fortsatte:

Annons

— Det gäller att vi i nämnderna och styrelserna verkligen följer upp det här med internkontroller och upphandling. Det ska vara konkurrens men det ska inte bli vänskapskorruption eller någonting annat.

Kommunstyrelsens ordförande, Annelie Hägg (C), kommenterade några av de uppgifter Per Ihse, vice ordförande i kommunrevisionen Eksjö tog upp. Hon sa bland annat att när det gäller upphandlingarna har de haft en granskning i bolagen och inom förvaltningsorganisationen.

När det gäller lånet till Skruven fastighetsbolag i Mariannelund AB menade hon att ärendet har gått rätt till.

— Ärendet om lånet är ett ärende som framförallt har hanterats i Eksjö industribyggnadsbolaget. De samrådde med Eksjö stadshus AB om ärendet var av principiell art. Det står ganska tydligt i våra ägardirektiv att om det finns en oenig styrelse kring frågan ska man samråda med kommunstyrelsen. Så skedde innan ärendet beslutades. Det var en majoritet i kommunstyrelsen för att beslutet inte var av principiell art utifrån att man hanterade ärendet 2015 i kommunfullmäktige. Därefter togs det beslut i Eksjö stadshus AB att Industribyggnadsbolaget kunde bevilja lånet, förklarade hon.