REPLIK till ledarkrönikan "Kommuner är inte vuxnas värdegrundsskolor", publicerad den 14 december:

Vetlanda kommun jobbar sedan länge på olika sätt för att förbättra folkhälsan. Därför är det naturligt att Vetlanda kommun nu förbereder en Regnbågsvecka.

Vetlanda kommun vill nämligen att barn och ungdomar som växer upp inom kommunens gränser ska ha ett lika gott liv oavsett vilken sexuell läggning eller könsidentitet de har.

Och detta gäller naturligtvis även de vuxna.

EN ÖKAD folkhälsa kräver därför ett värdegrundsarbete och folkbildningsarbete kring HBTQ-frågor. Och nu vill vi uppmuntra alla som vill vara med och göra en insats i den riktningen, att göra det under en septembervecka 2017.

Vi tror nämligen att HBTQ-frågorna behöver det extra fokus som en temavecka ger.

Förhoppningen är att såväl föreningsliv som näringsliv vill vara med och lyfta frågorna i vår kommun. Vilken omfattning Regnbågsveckan får är alltså beroende av hur stort intresset är bland föreningarna och företagen.

De enskilda arrangemangen kommer varje aktör själv att stå för. Kommunens roll blir att samordna dessa arrangemang.

I vår egen organisation och verksamhet kan vi passa på att lyfta fram HBTQ-frågorna lite extra på arbetsplatser och skolor.

Vi kan också lyfta HBTQ-frågorna i våra egna utåtriktade verksamheter, som exempelvis biblioteken.

DET ÄR tveklöst så att HBTQ-personer fortfarande 2016 möts av allt från glåpord till misshandel.

Att ”komma ut” kan vara mycket ångestladdat. Homosexuella är överrepresenterade i suicidstatistiken. Så vill vi inte att det ska vara i Vetlanda.

Annons

Vi skulle kunna säga att vi ska leva upp till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Men vi tycker att det räcker med att säga att Vetlanda ska vara en bra kommun att växa upp i - för alla.

Henrik Tvarnö, kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda

Magnus Färjhage, kommunchef, Vetlanda

Stewe Jonsson, kultur- och fritidschef, Vetlanda

SVAR DIREKT:

TACK Tvarnö, Färjhage och Jonsson för er replik.

Som jag skrev i min ledarkrönika råder det ingen tvekan om att intentionerna bakom satsningen är goda.

Det är lovvärt att ni vill göra en skillnad för utsatta människor.

MIN invändning handlar främst om två aspekter:

Dels handlar det om det faktum att ett anordnande av en Regnbågsvecka är något som hamnar utanför kommunens kärnuppgifter.

Som journalist går en del av mitt arbete ut på att bevaka gränserna för vad politiker och även tjänstemän får göra inom den kommunala verksamheten.

Det är i högsta grad en maktfråga, då ni ansvarar för skattebetalarnas pengar.

Att ha tydliga gränser för vilka uppgifter en kommun får ta sig an är en viktig princip som inte bör eroderas, annars finns det en risk för att dessa uppgifter faller över till projekt som egentligen borde genomföras av civilsamhället.

I dag kanske kommunen har hand om HBTQ-frågor, nästa månad blir det en kvinnovecka och månaden därpå blir det något annat, för att ge ett förenklat exempel.

DEN ANDRA aspekten handlar om kostnaden för en Regnbågsvecka.

Temadagar kostar och en temavecka skulle kosta ännu mer.

Det är pengar som kan användas till annan grundläggande och mer akut verksamhet.

Ni skriver att ni gärna vill att föreningsliv och näringsliv deltar i temaveckan, vilket är bra.

Däremot bekymrar det mig att kommunens förvaltningar har i uppdrag att se över vad de kan göra under temaveckan.

Där finns det en risk att dessa kommer med förslag på uppgifter med lite relevans för deras arbete.

Därför är det viktigt att en Regnbågsvecka inte blir ett dyrt och överambitiöst projekt.

Särskilt inte med tanke på att det inte finns några garantier på att en temavecka verkligen minskar utsattheten för HBTQ-personer.

Ana Cristina Hernández

Ledarskribent