En tomtremsa ligger mellan huslängan och trottoaren utmed gatan. Grönytan var planerad som vanlig trädgård, men med åren har det byggts flera uteplatser.

— Det är inte meningen. De har byggt på prickmark, berättar samhällsplaneringsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar (C).

Det är en boende i området som väckt frågan om det finns bygglov för de uteplatser som byggts.

En av fastighetsägarna har sökt bygglov i efterhand för ett skärmtak och höjning av ett plank, men har inte fått det beviljat.

— Så han får plocka ned det nu, berättar Ann-Cathrin Gunnar.

Fastighetsägaren måste ta bort svartbygget före nämndens augustisammanträde, för att inte riskera en byggsanktionsavgift på 220 000 kronor.

Fler i radhuslängan har byggt utan lov genom åren. Ett förråd tros vara så gammalt att det är preskriberat.

— Det är byggt av någon anledning, men det är uterum i det också nu, berättar Ann-Cathrin Gunnar.

Det finns även ett inglasat uterum som väckt samhällsplaneringsnämndens intresse, men det får bero till efter sommaren. Då ska grannarna bjudas in till en diskussion om hur det ska se ut. Anledningen är att det är åtta radhus som ligger utmed gatan, och samhällsplaneringsnämnden vill få till en snygg helhet.