"URSVENSKT är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån", konstaterade Fredrik Reinfeldt i ett uppmärksammat uttalande strax efter att han tillträtt som statsminister hösten 2006.

Kommentaren avspeglar ett fram tills nyligen helt dominerande synsätt i svensk samhällsdebatt.

Att uttrycka uppfattningen att det skulle finnas något sådant som svenska värderingar, och att dessa skulle kunna vara något positivt, uppfattades som suspekt.

DET NATIONELLA sågs som en kvarleva från en mindre civiliserad tid, som för länge sedan borde ha lämnat plats för en global rättighetsbaserad gemenskap.

Nationalstaten förknippades inte med den liberala politiska ordning som byggts upp i Sverige - med välfärdsstat, jämställdhet och ekonomisk öppenhet mot omvärlden - utan sades ofta framkalla associationer till de mörkaste delarna av Europas historia.

Den svenska rädslan för det nationella kan jämföras med det danska förhållningssättet. Även där handlar det om ett litet och värderingsmässigt liberalt land, men i dansk samhällsdebatt är det en självklarhet att liberalismen är ett uttryck för danskhet.

Annons

Det gör att det länge varit naturligt för danska politiker att tala om vikten av att värna det danska, även när de talar om att försvara den liberala samhällsordningen i en tid av globalisering.

"SOM LIBERAL ser jag inte tillbaka. Det är ingen idé att vara nostalgisk. Jag är inte emot förändringar utifrån, jag är inte globaliseringsförskräckt. Men jag vill att de danska värderingarna ska bestå", konstaterade exempelvis Danmarks migrationsminister Inger Støjberg, som representerar det liberala partiet Venstre, i en intervju med Dagens Nyheter förra året (19/3-2016).

Sakta håller svensk samhällsdebatt på att närma sig den danska.

När Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor höll tal framför en svensk flagga i Almedalen förra sommaren uppfattades det fortfarande som kontroversiellt.

När statsminister Stefan Löfven gjorde samma sak på den socialdemokratiska partikongressen i april höjde få på ögonbrynen.

I HÖGTIDSTALET och i den politiska filosofin beskrivs liberala värderingar som universella, men i praktiken är vissa av dessa värderingar tämligen lokala.

Sverige är, precis som Danmark, ett av de länder som i högre grad än andra bygger på liberal individualism och där självbilden är intimt sammankopplad med liberala framsteg som jämställdhet och hbtq-rättigheter.

Globalisering och migration har fått omvärlden att komma närmare. Därmed har allt fler också blivit medvetna om vad som utmärker det svenska samhället och att det i ett internationellt perspektiv är långt ifrån självklara ideal.

Att nationalism kan vara en destruktiv kraft är uppenbart. Men det är också inom ramen för nationalstater några av världens mest framgångsrika och liberala samhällen skapats. Sverige är ett av dessa. Det är något att känna stolthet över.

Kanske alldeles särskilt om man ser sig själv som liberal.