Driftområdet som Trafikverket har i Eksjö kommun består av 1 140 kilometer väg, där 830 kilometer är grusväg. Uppdraget som Svevia har är att snöröja, halkbekämpning och att göra vägarna säkra och framkomliga under vintern.

På sommaren utför de ett löpande vägunderhåll. Exempel på underhåll som görs är att laga sprickor och hål i vägbanan, sköta om viltstängsel, kantstolpar och vägmärken. Diken och trummor ska underhållas så att vattnet kan rinna undan.

Hur skulle du beskriva vägarna som ni ansvarar för?

– Vägarnas skick varierar efter varje vinter. Denna vinter har tagit ganska hårt på beläggningen och det är först efter att tjälen har släppt helt som vi kan bedöma omfattningen, säger Pär Gustafsson, arbetschef för Drift Jönköping på Svevia.

Hur skulle du vilja beskriva vintern som varit och det arbete ni har fått genomföra?

– Vintern har varit lång och påfrestande för alla som jobbar med vinterväghållning. Fördelen är dock att trafikanterna vänjer sig vid vinterväglag, vilket gör samspelet mellan oss entreprenörer och trafikanterna enklare, säger Pär.

Kontraktet mellan Trafikverket och Svevia förnyas och börjar gälla den 1 september och sträcker sig över fyra år. Pär Gustafsson berättar att grunden i det nya kontraktet är samma, men att det hinner hända en del mellan under åren.

Annons

– Eftersom kontrakten är på flera år, så händer det en hel del mellan ett gammalt och nytt kontrakt. Själva grunden är givetvis densamma med att sköta vägarna och vägområdet, men utbildningskrav, miljökrav och så vidare blir ju förändrade.