Det hävdar Nils-Erik Eriksson, som är engagerad i vattenfrågor och ordförande för Bodafors fiskevårdssällskap och Gösta Carlsson, ordförande i Storesjöns fiskevårdsområde.

Småländska höglandets vattenmiljö är en viktig del av våra föreningars arbete, säger de.

— Vid våra kontakter med länsstyrelsen och kommunerna i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda har vi fått kännedom om att vattentillgången på Höglandet befinner sig i ett katastrofalt lågt läge. Det är problemet med reservvattentäkter, som satt fingret på det här, menar Nils-Erik Eriksson.

Begränsad tillrinning

Sjöarna längst upp på Höglandet har som vattendelare mycket begränsad tillrinning. Problemet för Höglandskommunerna kräver en gemensam lösning, anser de.

— Från fiskevårdssidan har vi föreslaget att kommunerna startar ett gemensamt regionalt utvecklingsprojekt kallat "Vatten från Vättern". Genom en ledning från Vättern till Höglandet skulle vattentillgången kunna säkras.

Tillgång på vatten

Fiskevårdsföreningarna har lämnat en redogörelse över Höglandskommunernas vattentillgång:

Nässjö: Spexhultasjön huvudvattentäkt. Begränsad vattentillgång. Reservvattentäkt saknas och näraliggande sjöar har otillräcklig kapacitet.

Eksjö: Viss begränsad tillgång på grundvatten. Huvudvattentäkt är Norra Vixen via en grusås. 20 oktober återstod endast en centimeter till sjöns nedre tappningsgräns.

Sävsjö: Vallsjön huvudvattentäkt. Ledning prospekterad med reservvatten från Landsbro. Vattenkapaciteten osäker. Oro från ortsbefolkning i Landsbro när det gäller tillgången på vatten för privata brunnar.

Vetlanda: Lindåsasjön otillräcklig kapacitet som reservvattentäkt. Huvudvattentäkt är Emån via en grusås. För närvarande stora problem. Arbete har skett med sandsäckar vid intagspunkten för att kunna klara avledningen från ån.

"Borde valt Vättern"

Redan för flera år sedan fanns ett projekt i Nässjö med att utreda huruvida det skulle kunna hämtas vatten från Vättern.

— En tidigare prospektering med att leda Vätterns vatten till Nässjö undersöktes, vilket är en indikation på att man bedömt vattenkvalitén i Vättern som intressant, säger Nils-Erik Eriksson.

Men Nässjö kommun valde, enligt fiskevårdarna, att bygga om vattenverket för 16 miljoner kronor och förlita sig på att Spexhultasjön ska räcka som dricksvattentäkt.

— En tidigare va-chef bedömde investeringen som olycklig och ansåg att pengarna i stället borde ha satsats på en ledningsdragning från Vättern med sitt renare vatten och säkrare vattentillgång, säger Eriksson.

Men att erkänna det misstaget skulle förstås få kommunens investering att framstå som kapitalförstöring, resonerar Nils-Erik Eriksson.

— Det vore djupt olyckligt om ett tidigare felaktigt investeringsbeslut skulle leda till nästa felaktiga beslut, att inte ta vatten från Vättern. I annat fall kan beslutet, utöver ån från Spexhultasjön, även skada Storesjön vid Bodafors och dess avrinning mot Emån.