Glada nyheter för den som vill hålla i plånboken då Eksjö kommun nu beslutat hålla taxenivåerna för VA, el och fjärrvärme för villor oförändrade nästa år. Det i enlighet med förslaget från Eksjö Energi och kommunstyrelsen. Att priset förblir oförändrat blev dock föremål för diskussion då beslutet skulle tas.

Annons

— Jag ser en stor risk med en oförändrad taxa år efter år. Det är olyckligt om det sedan istället blir stora höjningar enskilda år då det kan vara besvärande för enskilda hushåll. Särskilt som det ju finns enorma behov av investeringar och reinvesteringar, menade Ulf Bardh (C).

Får inte höja

Johan Starck (S), som är ordförande i Eksjö Energi, förklarade dock att sådana höjningar inte är möjliga.

— Man kan inte bara ta ut högre brukningsavgifter för att man kan komma att behöva pengarna om några år. Man måste spara till specifika ändamål. I annat fall kan våra kunder gå in och kräva pengarna tillbaka, förklarade Starck och berättade att Eksjö Energi just nu arbetar med att ta fram en större plan för investeringar och reinvesteringar.

Detta blir dyrare

Däremot höjs avgifterna för sophämtning och slamsugning med drygt två procent. Fjärrvärmekunder med så kallat effektabonnemang kan också få ökade kostnader då Eksjö Energi inför en ny prismodell för dessa. Dock införs ett tak om max 15 procents prishöjning de första två åren.