— Herenco distribution har tecknat avtal med Bring Citymail om att vi ska köra ut deras B-post inom vårt spridningsområde. Först ut är Eksjö och alla hushåll där postnumret börjar på med 575, berättar Björn Ross, platschef Herenco Distribution.

Bring Citymail har ingen egen verksamhet i området och har tills nu anlitat Postnord för att dela ut sin B-post.

Nu tar Herenco Distribution över den uppgiften. Det handlar om exempelvis fakturor, veckotidningar och reklamutskick där portot köpts genom Bring Citymail.

Eksjö är pilotkommun

— Vi börjar med Eksjö där det rör sig om mellan 8 000 och 9 000 hushåll, säger Björn Ross.

Detta betraktar han som en sjösättning i liten skala.

— I alla fall jämfört med att starta detta i någon av de större städerna i Hallpressens spridningsområde. Efter Eksjö fortsätter vi i kommun efter kommun och under första kvartalet 2018 ska vi vara igång över hela länet.

Post före 06

Utdelningen av B-post innebär en 20-procentig ökning av distributionen i egen regi i Eksjö. Detta ska enligt Björn Ross rymmas inom den nuvarande organisationen:

— Vi använder de tidningsbud vi har och kommer att täcka i stort sett alla hushåll inom 575-området. De bär ut B-posten under sina nattrundor så att den oftast hamnar i brevlådorna före klockan sex på morgonen.

Annons

Cykelbuden får framöver transportera nästan dubbelt så mycket material på sina rundor.

— För att underlätta den uppgiften får alla nu varsin elcykel, berättar Björn Ross.

Nya bilar och profilkläder med nytt utseende markerar också ambitionsnivån på nysatsningen.

Herenco Distribution ska även köra en kompletterande dagrunda där budet bär ut B-post och tidningar till hushåll i områden som i dag inte har tidningsutbärning nattetid.

Ändrade distrikt

— Vi tycker det är roligt att på det här viset kunna utöka servicen till hushållen, säger Björn Ross.

Bara till några enstaka hushåll längst ut på landsbygdslinjerna bär Postnord även fortsättningsvis ut lokaltidningen och Brings B-post.

Inför det nya uppdraget har Herenco Distribution ändrat en del distrikt så att de numera sammanfaller med postnumren eftersom posten sorteras så.

Alla brevlådor har inspekterats i de sex cykeldistrikten och sex bildistrikten.

Natten mellan 7 och 8 februari ska den nya distributionen börja fungera fullt ut.