Det handlar om två ärenden. I det ena fallet rör det sig om en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Älgön 1:1, Boda 1:5, Gullhult 1:2 och Kransås 1:1. I december 2014 gav länsstyrelsens miljöprövningsdelegation VindIn tillstånd att uppföra vindkraftverk på de aktuella fastigheterna.

Verksamheten skulle ha satts i gång senast fem år efter det att beslutet vunnit laga kraft.

I september 2017 fick miljöprövningsdelegationen ta emot en ansökan från VindIn. Företaget önskade förlängd tid för att sätta i gång vindkraftverken.

Annons

Förklaringen till det är att det ännu inte finns någon nätkoncession. Det innebär att det i nuläget inte finns några förutsättningar för att uppföra vindkraftverken.

Har avtal

E.ON, som äger nätet i området, har via ett avtal med VindIn åtagit sig att lämna in en ansökan om koncession, vilket ska ske inom kort. För Energimarknadsinspektionen tar det mellan 12 och 18 månader att pröva en sådan.

Eftersom miljöprövningsdelegationen anser att VindIn har agerat på rätt sätt har man beslutat att tiden då gruppstationen för vindkraftverk ska vara i drift förlängs till den 31 december 2023.

Samma beslut har fattats för den gruppstation med vindkraftverk som planeras på fastigheterna Haddarp 2:9, Holkenstorp 1:3, Knohult 4:1 i Aneby kommun samt Svenstorp 5:1, Mårtensdrätt 1:6 och 21:1, Karsäng 3:6 och Torestorps 1:7 i Jönköpings kommun. Även i det fallet dröjer det med nätkoncessionen.

Nämnas kan att tillstånden för båda gruppstationerna har överklagats. Bortsett från en ändring när det gäller buller blev det avslag.