Vi har de senaste dagarna i olika forum kontaktats av oroliga föräldrar med hänvisning till senaste tidens diskussioner gällande barn som vårdas inneliggande på sjukhus. Vi vill därför tydliggöra vårt uppdrag och hur vi bedriver vår kirurgiska och ortopediska verksamhet gällande barn.

Vi tar hand om alla barn med akut livshotande skador. Kirurgklinikens uppdrag gäller även barn över fyra år som behöver opereras eller observeras på grund av exempelvis buksmärta, testikelsmärtor eller efter olycksfall. Ortopedklinikens uppdrag gäller barn samtliga olycksfall hos barn från två års ålder. Ditt barn vårdas då på en barnsal där det finns leksaker, böcker, tv med mera. Du som förälder har en egen säng. Ni har en egen matplats och ni har tillgång till egna hygienutrymmen.

Vi lever upp till barnkonventionens fyra grundprinciper:

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Annons

• Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet.

• Alla barn har rätt till liv och rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

• Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

Ni behöver i snitt vårdas ett dygn. Behöver ditt barn vårdas under en längre tid så kommer ni överflyttas till Ryhov om det inte gäller avancerad barnkirurgi då kan Göteborg eller Lund bli aktuellt.

Du och ditt barn kommer att bemötas av personal som är duktiga och omtänksamma men framförallt har de stor erfarenhet och hög kompetens att vårda och behandla kirurgiska och ortopediska åkommor och dess symptom oavsett åldersgrupp. Vi har kirurger och ortopeder med hög kompetens med stor vana att operera barn. Vi har cirka 2 200 barn som bedöms av våra läkare på akuten årligen, vi opererar i genomsnitt 430 barn per år varav ungefär 200 är akut. I Eksjö opereras utöver detta barn med öron-, näsa-, hals- och tandåkommor av andra kliniker på sjukhuset. Vi upplever att vi har mycket nöjda barn och föräldrar och vi har inte fått in några avvikelser eller allvarliga incidenter. Du ska således känna dig helt trygg oavsett var i vår region du söker vård med ditt barn så är det vårt uppdrag att ge ditt barn den bästa vården i rätt tid, på rätt nivå, med rätt kompetens.

DANIEL WÄRNSBERG, verksamhetschef vid ortopedkliniken

KARIN PANSELL FAWCETT, läkarchef vid kirurgkliniken

MALIN JOHNSSON, biträdande verksamhetschef vid kirurgkliniken