Det är BD Junk AB det handlar om och som haft ett flertal inspektioner i Norra Sandsjö. Så sent som den 28 och 30 augusti besökte samhällsplaneringskontoret verksamheten och bedömde att åtgärderna är långt i från tillräckliga.

När företaget i morgon är ett ärende under sammanträdet är beslutsförslaget att hålla fast vid det beslut som togs 22 mars i år, tillståndet för miljöfarlig verksamhet återkallas. Motiveringen är att verksamheten har bedrivits på ett sådant sätt att den kan medföra olägenheter för människor hälsa och för miljön.

Nämnden fick 31 augusti ett föreläggande från mark- och miljödomstolen. Föreläggandet avser att bemöta inkommen överklagan.