Tonåringen försökte, genom sitt agerande, att skada behandlingsassistenten, menade åklagaren som väckt åtal mot kvinnan.

Det fanns en fara för att brottet skulle ha fullbordats, enligt åklagaren. Men behandlingspedagogen klarade sig undan skador eftersom han puttades bort av en annan personal när hugget utdelades.

”Inget uppsåt”

Annons

Under fredagen ställdes tonåringen inför rätta, i Eksjö tingsrätt, misstänkt för försök till grovt våld mot tjänsteman. Enligt åtalet ska tonåringen ha angripit behandlingspedagogen på boendet i Eksjö kommun när denne, tillsammans med ytterligare personal, skulle ingripa mot tonåringens agerande i en annan situation.

I samband med rättegången bestred den unga kvinnan ansvar för försök till grovt våld mot tjänsteman, då hon inte sa sig ha haft uppsåt att skada någon vid det aktuella tillfället. Däremot erkände tonåringen att det kunde röra sig om ett hot mot tjänsteman, ett hot som ska ha varit av normalgraden.

Ska betala skadestånd

Eksjö tingsrätt dömde tonåringen för försök till grovt våld mot tjänsteman. I andra hand, om tingsrätten inte hade ansett att tonåringen gjort sig skyldig till det brottet, hade åklagaren yrkat att tonåringen skulle dömas för att ha hotat tjänstemannen. Hotet borde i så fall, enligt åklagaren, bedömts som grovt då tonåringen använde sig av ett vapen och gärningen var särskilt hänsynslös eller av farlig art.

Men tingsrätten valde alltså det första alternativet. Kvinnan dömdes för försök till grovt våld mot tjänsteman. Påföljden bestämdes till fortsatt vård enligt LVU, Lagen om vård av unga. Behandlingspedagogen yrkade skadestånd på 12 000 kronor, men rätten bestämde beloppet till 8 000 kronor.