Bolaget har under hösten, tillsammans med ytterligare 41 kommuner, deltagit i en kundundersökning om avfallshantering. Invånarna har fått svara på 40 attitydfrågor som bland annat handlat om sorteringen av olika sorters avfall. Cirka 300 personer deltog i enkäten.

Resultatet visar att Anebyborna är nöjda och det blir en delad sjunde plats för kommunen. Det är glädjande för Björn Stendal och Katarina Andersson, vd respektive avfallschef på Amaq.

— Men det finns alltid saker att förbättra. Undersökningen blir ett jättebra underlag för vårt fortsatta arbete, säger de.

Toppbetyg

På två områden får bolaget toppbetyg. Det ena är kunnighet och servicekänsla hos personalen på återvinningscentralen, det andra möjligheten att lämna avfall för återanvändning.

— Där samarbetar vi ju med arbetsmarknadsenheten och har varit tidigt ute, vi är nog lite unika i Aneby.

Bra betyg blir det även för hur sophämtningen fungerar samt sorteringsinformationen till hushållen.

— Det finns också ett högt förtroende för att vi tar hand om avfallet på rätt sätt och det gör vi verkligen.

Jämfört med övriga kommuner får återvinningsstationerna förhållandevis höga betyg. En förklaring till det kan vara att det finns rätt många per invånare.

Annons

— Men visst har vi problem med nedskräpning, framför allt på den som ligger vid järnvägsstationen.

Avfallskunderna ger sig själva bra betyg när det handlar om att sortera metall och plastförpackningar.

— Där ligger Aneby i topp. Det ser vi också i statistik vi får från förpackningsindustrin.

I undersökningen finns det inga frågor som får riktigt dåligt omdöme, däremot hamnar några under medel. En gäller skyltning och framkomlighet på återvinningscentralen.

— Det förbättras när vi bygger om.

Lite sämre betyg blir det även för hur prisvärdig avfallstaxan uppfattas.

Lägre än snittet

Björn Stendal och Katarina Andersson upplyser om att sophämtningsavgiften för villor i Aneby 2016 var lägre än riket i genomsnitt.

— Men det kan vara så att en del inte känner till alla våra tjänster, till exempel att Amaq kan hämta grovsopor hos hushållen två gånger om året. Vi tar även med oss farligt avfall, om man ställer ut den röda hinken.

— Vi kanske måste gå ut med mer information om detta, funderar duon.

Stendal och Andersson tycker att kundundersökningens totalresultat är ungefär som förväntat.

— Vi vet att vi är bra på avfall, men kan aldrig slå oss till ro. Vi vågar dock påstå att man får mycket för taxan i Aneby.

Amaq har genomfört kundundersökningar även tidigare, men enbart i egen regi. Den senaste ägde rum 2012. De frågor som är de samma som då har, med ett undantag, fått ett högre betyg 2017.

Björn Stendal är glad över att de som arbetar på återvinningscentralen är så uppskattade.

— Jag är väldigt stolt över min personal, det gäller alla som jobbar på Amaq.