Mariannelundsbon Maria Sandebo lämnade tidigare i höstas in tio medborgarförslag till Eksjö kommun. Samhällsbyggnadsnämnden hanterade sju av dem vid sitt senaste möte.

Ett av dem handlar om att bygga ett fast tak på scenen på torget. Samhällsbyggnadsnämnden tycker det är ett bra förslag och föreslår att kommunstyrelsen ger sektorn i uppdrag att utreda möjligheterna att bygga ett fast tak och väggar till scenen.

Används ofta

Taket i dag består av en segelduk som är ansatt av väder och vind. Nämnden konstaterar också att scenen används flitigt vilket talar för en investering.

Maria Sandebo föreslog också att kommunen ska införa hastighetsbegränsning på Verdandigatan på sträckan från Folkets Hus fram till Emilkraftens kontor. Hon vill att motorfordon max får köra sju kilometer i timmen.

Annons

Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det funnits ett liknande förslag för åtta år sedan men togs bort av ekonomiska skäl. Nämnden gillar förslaget och föreslår kommunstyrelsen att ta med frågan i budgetarbetet för 2017-2019.

Maria Sandebo föreslår också att kommunen inventerar och barnsäkrar alla lekplatser i Mariannelund enligt nationella- och EU-gällande regler. Samhällsbyggnadsnämnden svarar att samtliga kommunala lekplatser besiktas årligen och kontrolleras fyra gånger per år. Brister som hittas åtgärdas kontinuerligt enligt aktuella regler. Nämnden svarar också att man under nästa år kommer att förnya lekplatsen vid Strandgatan.

Tillsyn av hus

Ett annat förslag var att inventera och åtgärda förfallna fastigheter i Mariannelund. Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att det arbetet redan görs. Nämnden är ansvarig för att plan- och bygglagen följs. Idag finns det ett antal ärenden som är föremål för nämndens tillsyn och åtgärder.

Medborgarförslaget om att kommunen ordnar ett torg med fasta torgbord för torgdagar får svaret att det redan är tillåtet att bedriva torghandel i Mariannelund men att intresset har varit lågt. Samhällsbyggnadssektorn har nu fått i uppgift att informera om möjligheterna till torghandel på orten.

När det gäller förslaget om att kommunen anordnar en allmän hundrastgård i Mariannelund säger samhällsbyggnadsnämnden nej. Liknande ärende har vid tre tillfällen hanterats av fullmäktige och samtliga har fått avslag. Anledningen är att man inte anser att det är kommunens uppgift att ordna en hundrastgård.

Ärenden ska vidare

Ett annat förslag från Maria Sandebo handlade om att ge lilla caféet serveringstillstånd. Nämnden förklarar ett ärenden om serveringstillstånd inte kan beslutas genom medborgarförslag.

Samtliga ärenden ska vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige.