Han framför sitt yrkande i en motion till kommunfullmäktige. Adolfsson och hans parti föreslår att Aneby Miljö & Vatten ska få i uppdrag att undersöka om det är möjligt att bygga en anläggning som förvandlar trädgårdsavfall till biokol. Det skulle i så fall ske i anslutning till fjärrvärmeverket.

Om avfallsmängden är för liten för att verksamheten ska kunna bli lönsam med biologiskt avfall från enbart Aneby, föreslår Adolfsson att kommunen bör undersöka om det är möjligt att att samarbeta med andra kommuner.

I motionen förklaras att biokol bidrar till att sänka nivån med koldioxid i atmosfären. Detta eftersom det kan lagras i tusen år utan att återgå till atmosfären i form av koldioxid.

”Alltså en klimatförbättrare”, skriver Jan-Olov Adolfsson.

Det påpekas också att biokol är ett utmärkt jordförbättringsmedel som kan användas till trädgårdsjord och jordbruksmark.

Värme bildas

I motionen poängteras dessutom att det, vid produktion av biokol, bildas en hel del värme som kan tas tillvara för exempelvis fjärrvärme.

”Alternativet till att producera bioko av trädgårdsavfall är att förbränna eller kompostera det, men då återgår kolet till koldioxid och vid kompostering bildas den kraftfulla växthusgasen metan”, skriver motionären.

Han framhåller också att produktion av biokol skulle kunna bidra till att göra Aneby fossilfritt.

Stellan Älmeskog, partikamrat till Jan-Olov Adolfsson, har varit med och skrivit motionen. Han är högskoleutbildad kemiingenjör.

Annons

Läs mer: Förbättra skörden med biokol