Trafikverket förvarnar nu om flera större vägarbeten i sommar som helt eller delvis kommer att hindra trafiken i länet. Arbeten som har särskild trafikpåverkan genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Orsaken är att trafiken med arbetspendling ofta är liten på sommaren. Däremot påverkas sommartrafiken som kan vara intensiv i semestertider.

Trafikverket har inga bestämda tider för de planerade arbetena utan uppmanar alla att hålla sig uppdaterade på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg".

Där får man veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar och informationen uppdateras löpande.

Annons

Av de arbeten som pekas ut i Jönköpings län berör alla den norra delen av länet som väg 26/47, väg 195 och riksväg 40 i Göteborgsbacken.

Här är alla de större vägarbetena:

√ Riksväg 32: Sunneränga - Marbäck (förbi Aneby). Åtgärder: Ny 2+1 väg (8,7 km) och ombyggnad av befintlig väg. 1 maj-7 juli leds trafiken om då väg 32 är avstängd Sunneränga avfart Flisby till trafikplats Bredestad.

√ Riksväg 26/47: Månseryd-Mullsjö, 17 km. Från Månseryd till Bäckebo byggs vägen om längs befintlig sträckning och från Bäckebo till Mullsjö byggs vägen i en helt ny sträckning.

√ Riksväg 26/47: Beläggningsarbete, 3,8 kilometer mellan vägskäl 683 - Månseryd. Utförs nattetid klockan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

√ Riksväg 40, Göteborgsbacken, 2 kilometer. Beläggningsarbete som utförs nattetid klockan 19-06. Trafiken leds förbi arbetsplatsen via motsatt körriktning.

√ Väg 195, Månseryd - Bankeryd Norra, 4,3 kilometer. Beläggningsarbete utförs nattetid klockan 19-06. Trafiken lotsas förbi arbetsplatsen.

Dessutom ska Trafikverket bredda och göra ny beläggning på två cykelbanor i länet i sommar. Den ena är 2,4 kilometer mellan Stålebo och Smålandsstenar och den andra är 1,6 kilometer cykelbana genom Tenhult.