Väg 30 mellan E4 och Växjö har, bortsett från vissa partier genom samhällen och förbi vissa avfarter, 90 km/h i hastighet. Något som Trafikverket vill sänka av säkerhetsskäl.

I väntan på ett beslut från regeringen i frågan har dock Trafikverket bestämt sig för att inte ändra hastigheten tills beslutet är fattat.

— Med respekt för de som tidigare överklagat hastighetsanpassningen och med respekt för våra kostnader väntar vi tills regeringen bestämt i frågan, säger Lennart Andersson, Trafikverkets regiondirektör i Syd i ett pressmeddelande.

Hastighetssänkningar är något Trafikverket använder för att öka säkerheten på Svenska vägar som, enligt färska siffror från EU-kommissionen, har lägst dödlighet i EU.

Relaterat: Viltolyckorna ökar – rekordmånga under årets första månader

"2017 hade Sverige det lägsta antalet omkomna i vägtrafiken i modern tid med 253 dödsoffer i trafiken. År 2020 ska det vara högst 220 omkomna, enligt den Nollvision som antagits" skriver Trafikverket i pressmeddelandet.