Mannen misstänks ha kört traktor efter att ha druckit alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till 1,32 promille. Det ska ha hänt på riksväg 32 i Tranås kommun, i slutet av mars 2017.

Av åtalet som nu väckts framgår att åklagaren anser att brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppgick till minst 1,0 promille.

Mannen är även misstänkt för olovlig körning, då han körde traktorn utan att ha rätt till det. Enligt åtalet bör även den olovliga körningen bedömas som grovt brott, detta då mannens körkort var återkallat när mannen körde traktorn på riksväg 32.

I polisförhör har mannen förnekat att han gjort sig skyldig till brott. Vid den kommande rättegången ska ett vittne höras om sina iakttagelser av händelsen, detta till styrkande av att den misstänkte mannen körde traktorn vid det aktuella tillfället och att mannen var påverkad av alkohol.

Av åtalet framgår inte vilken typ av traktor som mannen ska ha kört.