För att trygga ångbåtens framtid i sjön Sommen har rederiet ansökt om pengar från de tre ägarkommunerna Tranås, Ydre och Boxholm.

Man vill heltidsanställa en koordinator inför 2018 eftersom rederiet då tar över driften av kommunens mest populära turistattraktion.

Håkan Liif och Göran Börling har beslutat att lämna arrendet men Göran Börling är tilltänkt som koordinator.

Överens

600 000 kronor har rederiet ansökt om från kommunerna och från Tranås blev det ett enhälligt ja, när kommunstyrelsen hade frågan uppe på tisdagen.

Eftersom Tranås kommun äger hälften av aktierna i rederiet blir summan 300 000 kronor.

– Boxholm II är en viktig attraktion i sjön, säger kommunalrådet Anders Wilander (M).

Boxholm har också sagt ja till sin insats, 150 000 kronor, medan Ydre kommun har en annan idé om hur den egna insatsen ska beräknas.