Efter år av stiltje har intresset för att bygga villor ökat. Det märks inte minst genom trycket på den kommunala tomtkön. Nya villaområden tillkommer för att stilla efterfrågan.

Hittills har kommunen begärt en handpenning på fem procent av beloppet vid köp av en kommunal småhustomt. Köpet har samtidigt varit kopplat till ett krav att påbörja villabygget inom ett år. Tendensen är dock att allt fler inte kommer igång inom den tiden.

Genomtänkta beslut

Följden blir att tomterna lämnas tillbaka för att åter läggas ut till försäljning. Ett år förloras i byggprocessen.

Annons

Tekniska servicenämnden har redan tidigare fattat beslut om att handpenningen bör höjas från fem till tio procent. Med det hoppas nämndens politiker att köpbesluten ska vara mer välgrundade. Kommunstyrelsen går på samma linje.

— Man kan inte köpa och tänka sen, säger kommunalråd Anders Karlgren (M).

— Det är för attraktiv tomtmark för att den ska stå tom, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson (S).

Flera återlämnade

Småhustomterna i gamla Folkets Park-området hör till de som återlämnats i hög utsträckning. Alla fyra har sålts, men bara en av köparna har påbörjat byggnationen i tid.

Tre tomter har återlämnats till kommunen av köparna, även om en av dem har valt att köpa sin tomt ännu en gång.

Det är kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut i frågan, eftersom handpenning är att jämställa med en taxa.