Vid samhällsbyggnadsnämnden var det flera tillsynsärenden med följd att betala in byggsanktionsavgift till Eksjö kommun.

En person har fått bygglov för ett fritidshus vid Mycklaflon. Per Sixtensson (C), ordförande i nämnden, berättar att det måste finnas ett startbesked och ett slutbesked innan man får använda fasigheten.

— Det har visat sig att man har tagit fritidshuset användning innan slutbesked har getts. När man har gjort en utredning på hur förhållandena ser ut är plan- och bygglagen väldigt klar. Vi måste göra enligt plan- och bygglagen och kräva en sanktionsavgift på 2 890 kronor, säger han.

Från den dagen personen har fått del av beslutet går det att överklaga, men det måste ske inom tre veckor.

Ny eldstad

Annons

Ett annat ärende finns i Eksjö stad. Det handlar om ett område med flera mindre stugor. Det är sex stycken stugor som inte har fått startbesked och det är fem av dem som har tagits i bruk utan slutbesked. Stugorna har tagits i bruk och hyrts ut.

— Det blir samma sak här, en sanktionsavgift på 67 177 kronor ska betalas, säger Sixtensson.

En fastighetsägare som finns på landsbygden i Eksjö kommun har inte talat om en ändring som har gjorts av eldstaden. En sådan ändring behöver anmälans till kommunen.

— Det har kommit till vår kännedom via en sotare. Vi måste följa plan- och bygglagen och i detta fall kostar det 4 480 kronor för personen.

Samtliga sanktionsavgifter betalas in till Eksjö kommun.

Förråd som bostad

Ett annat ärende som var uppe på nämndens bord, men som inte kräver en sanktionsavgift, gäller en förrådsbyggnad i Eksjö. De har fått kännedom om att den har används som bostad utan att ha tillstånd för det. Nu måste kök och badrum plockas bort.

— Det har kommit till vår kännedom. Då sökte personen efteråt att få bygglov, vilket vi sa nej till. Det blev då per automatik ett tillsynsärende. Beslutet blev att förelägga ägaren till förrådet att plockat bort kök, badrumsinredning och pluggat igen avlopp och vatten i förrådsbyggnaden. Det måste ske inom tre månader från att personen har tagit del av beslutet, säger Per Sixtensson.

Det blir ingen avgift som behöver betalas in i just detta ärende, men en rättelse måste ske i byggnaden så att den följer detaljplanen.