– Det finns ytterst få av den här typen av gravplatser som är undersökta i modern tid. I dag hade vi aldrig gått till väga så hårdhänt i restaureringen av det här utan hade varit mer noggranna och lagt ner mer tid, säger arkeologen Mikael Nordström från Jönköpings läns museum.

Han talar om fornlämningen som ett stort antal nyfikna har samlats runt. Torsa stenar har blivit ett turistmål med sina stensättningar – en stor treudd, några domarringar med en markerad entré och så fyra fyrsteniga "dösar".

– Här ser vi nio stenar och det vanliga antalet stenar är just fem, sju eller nio. Det är heliga tal som ofta återkommer i nordiska mytologier, visar han den intresserade publiken.

Stort intresse

Det var först 1958 som bevis hittades på att just Torsa stenars domarringar är en gravplats.

– Då bröt man upp en stubbe och hittade en kruka med brända människoben från runt år 400 enligt vår tideräkning, säger Mikael Nordström, som förklarar att det kan vara möjligt att det finns fler personer begravda här.

Bland åhörarna finns många bosatta i trakten som har egna funderingar kring stenrös i närheten, och ritningar över stenarnas placeringar. Men här finns också några som upptäcker Torsa stenar för första gången.

– Jag är historiskt intresserad och tycker det här är jättespännande. Jag arbetar själv som arkitekt och bor i Jönköping, men jag såg information om det här på nätet och tänkte att det här får jag inte missa. Det finns mycket man inte känner till och man behöver inte röra sig jättelångt, säger åhöraren Carin Graff.

Annons

Besöker fler platser

Föreläsningen "Treudd, domarringar och dösar – det märkliga gravfältet Torsa stenar" är en del i de kulturvandringar som Jönköpings läns museum anordnar på utvalda platser i länet fram till hösten. Nästa tillfälle är på onsdag den 30 maj, och då väntar historisk genomgång av radbyn Näs i Ingatorp.

– Vi vill sprida kunskap om kulturmiljöer. Vi är ute och dokumenterar massor men hinner inte alltid berätta om det. Det är roligt att komma ut och träffa folk och att få dela med sig av den här kunskapen, säger Mikael Nordström.