Varslet berör 13 tjänstemän och sju kollektivarbetare i Jönköpings län. De fackliga förhandlingarna kommer att inledas inom kort, skriver Trivselhus i ett pressmeddelande.

Trivselhus passar på att i pressmeddelandet rikta kritik mot politiker och myndigheter för att, trots bostadsbristen, agera kortsiktigt i stället för att bedriva en långsiktig bostadspolitik. Detta, menar Trivselhus, tvingar branschen att åter igen reducera sin personal.

Trivselhus skriver vidare i pressmeddelandet att bolånetak och skuldkvotstak påverkar nyproducerat såväl som begagnatmarknaden, och fungerar inte hela bostadskedjan så får det konsekvenser i hela bostadsmarknaden.

Vetlanda-Posten har försökt nå Trivselhus för en kommentar.