Trivselhus som är en av de största hustillverkarna i Sverige, uppförde 580 bostäder under 2017. Sedan november 2017 har företaget noterat en avmattning i orderingången på ungefär 20 procent. Som ett resulterat av det, har företaget nu behövt anpassa personalmängden till "rådande marknadssituation".

Amorteringskraven ställer till det

–Trivselhus AB lägger ett varsel för 10 kollektivanställda och 12 tjänstemän, förklarar VD Tore Janson.

Minskningen i ordergången beror på de nya amorteringskraven som beslutades av regeringen i november 2017, hävdar företaget. De nya kraven har skapat en oro i marknaden, fortsätter Trivselhus, då finansinspektionen och banker stramar åt kreditgivningsreglerna.

– Avmattningen har hållit i sig under våren och det största tappet syns i Stockholmsområdet, säger Janson.

Befarar långvarig nedgång

– Då vi inte kan se en tillräckligt stor återgång i orderflödet behöver vi nu anpassa kapaciteten och kostnaderna för en situation, där nedgången blir långvarig, fortsätter han.

Däremot ses en potential i de projekt och samarbeten som Trivselhus AB utvecklat i Storbritannien. Där är marknaden istället fortsatt stark, vilket företaget ser som en möjlighet att kompensera för nedgången i Sverige.