Men till slut - efter votering - beslutade ledamöterna att länets ålderspensionärer ska erbjudas gratis halkskydd.

Den motion med förslag om kostnadsfria broddar för ålderspensionärer som initierats av Vänsterpartisten Mikael Ekvall har stötts och blötts i olika instanser. Under regionfullmäktiges augustisammanträde togs den upp för att slutgiltigt avgöras.

— Jag är nöjd och glad över jag fick gehör för min motion. Tror att kostnadsfria halkskydd kommer medföra att fler äldre vågar sig ut när vädret är dåligt, samtidigt är jag övertygad om att antalet halkolyckor kommer minska, sa motionären efter voteringen som slutade med att 45 ledamöter röstade ja till förslaget, 35 röstade nej och en ledamot var frånvarande.

Diskussionen som föregick beslutet blev lång, snårig och stundtals hetsig. Båda sidor försvarade ivrigt sin linje.

Annons

Alliansen klargjorde att broddar faller inom egenansvaret och att det inte finns utrymme i budgeten för den kostnad fria halkskydd medför.

Övriga partier med Vänsterpartiet i spetsen menade att broddar förebygger halkolyckor bland äldre och att fria sådana därmed är av stort värde både för den enskilde och samhället. En allvarlig höftfraktur är kostsam och orsakar dessutom lidande för den enskilde.

Varje halkolycka som kan undvikas är en vinst framhöll motionären Mikael Ekvall och fick medhåll av bland andra Marcus Eskdahl (S).

— Broddar är ett bra halkskydd för äldre. Därför tycker jag vi ska satsa på det, sa S-regionrådet.

Regionrådet Mia Frisk (KD) tog tillsammans med Helena Stålhammar, Centerpartist från Vetlanda, den stora fighten med dem som var för att kostnadsfria broddar för äldre införs i regionen.

— Det finns undersökningar som visar att de flesta fallolyckor bland äldre inträffar i hemmet, inte utomhus. Jag tycker inte det är rimligt att lägga 10-15 miljoner på nåt som bör falla under egenansvaret och enligt olika studier inte ger önskvärt resultat, förklarade Mia Frisk.

— Hur ska detta finansieras? Det förstår jag inte. Vi har inte de pengarna, även om vi har god koll på ekonomin i regionen. Om vi inför kostnadsfria broddar medför det att vi måste dra in på något annat. Det tycker jag är fel.