— Det här är inte seriöst. Man kan inte göra en ordentlig konsekvensanalys på en så pass omfattande verksamhet som barnsjukvården på en vecka, förklarade Vänsterpartisten Mikael Ekvall under inledningen av regionfullmäktiges novembersammanträde på tisdagen.

— Det här är en pseudoutredning som Alliansen dragit igång i ett försök att blidka oppositionen. Det funkar inte. Det här ska göras ordentligt.

LÄS MER: Vård av inneliggande barn blixtutreds

Vänsterpartiets vill att en förutsättningslös analys ska göras av barnsjukvården i Eksjö, Värnamo och Jönköping innan något beslut om den framtida organisationen av verksamheten tas. Miljöpartiet är inne på samma linje.

— Vi tänker inte fatta något beslut om att flytta över all inneliggande barnsjukvård till Ryhov här och nu, sa Sibylla Jämting, MP-politiker från Aneby och partiets tyngsta företrädare i regionfullmäktige.

Annons

— Vi tycker att man förutsättningslöst ska titta på var barn bäst vårdas ur många olika aspekter.

LÄS MER: Barn kan köras långt för sjukhusvård

Länets vårdpolitiker är under tisdag och onsdag på plats i Rosensalen i Jönköping, där regionfullmäktige sammanträder i dagarna två för att bland annat ta beslut om regionens budget för 2018. Den styrande Alliansen har med ett förslag om ny utformning av barnsjukvården i länet i den budget de hoppas få gehör för under onsdagen. Men det är osäkert om det finns majoritet för detta i regionens högsta politiska instans.

I regionfullmäktige finns flera partier och enskilda ledamöter som förespråkar en lösning som innebär att frågan om hur barnsjukvården ska organiseras lyfts ur budgeten och utreds ordentligt innan något beslut tas i nån riktning. Som alltid finns i nordöstra och södra länsdelen en oro för att ytterligare centrering av akutvården till Jönköping leder till utarmning av verksamheten på sjukhusen i Eksjö och Värnamo.

— Det finns ingen färdig utredning om vad som ska hända med barnsjukvården i länet. Vi har lagt ett förslag om en sådan i vår budget. Och det finns ett första underlag. Men utredningen är inte färdig. Det blir den inte förrän i början av nästa år, sa Mia Frisk, KD-politiker och toppnamn i Alliansen med regionens hälso- och sjukvård som främsta fokus.

LÄS MER: Bojestig: ”Vi vill att det blir ännu bättre för barnen”

LÄS MER: S kräver besked om effekterna

LÄS MER: ”Handlar inte om läkarna utan vad som är bäst för barnen”