Enligt en ny forskningsstudie ökar läskunnigheten hos förskoleelever vid användning av en metod där namngivna munbilder kopplas ihop med bokstävernas ljud.

Gullan Löwenbrand Jansson från Nässjö är utbildad specialpedagog och har en fil mag i specialpedagogik och hon är den som ligger bakom den så kallade FonoMix Munmetoden.

— Metoden har fått sitt namn genom att det är en mix av orden fonologisk och multisensorisk läsinlärning, berättar Gullan.

Det kan låta som komplicerade ord för den som är ovan, men det metoden gör är egentligen att bryta ner och förenkla just ord genom att istället fokusera på ljudet av bokstäverna som formar dem.

Namngivna munrörelser

— Metoden är ett bra sätt för alla barn att lära sig läsa och för dem med dyslexi eller någon form av språkstörning är den extra användbar. Problem med att lära sig att läsa handlar nämligen om svårigheter att minnas ljudet av själva bokstäverna, förklarar Gullan.

Genom att använda bilder av ansikten som formar vokaler och munnar som formar konsonanter och därefter namnge varje munrörelse har Gullan utvecklat pedagogiska läromaterial som bilder, böcker, spel och appar.

Annons

— Munrörelserna har döpts till ord som tungrullare, tandväsare och läppsmällare för att hjälpa eleverna att minnas hur ljuden ska göras, berättar hon.

Första inlärningen

I den nyligen avslutade forskningsstudien jämfördes två förskoleklasser i Växjö med två i Vetlanda. När studien följdes upp i årskurs ett visade det sig att de två klasserna i Vetlanda som använt FonoMix hade kommit längre i sin kunskapsnivå än de klasser i Växjö som använt en annan metod.

— Det är viktigt att eleverna får chansen att lyckas vid sin första inlärning, säger Gullan, om de inte tror att de kan lära sig så är det inte lätt att vända den bild de fått av sig själva, fortsätter hon.

Gullan berättar att människor med lässvårigheter ofta lider av dåligt självförtroende och ångest inför läsandet också när de är vuxna, trots att det inte har någonting med begåvning att göra.

— Det är viktigt att dessa svårigheter upptäcks tidigt, så att barnen har en chans att hänga med sina jämnåriga, förklarar hon.

Personliga erfarenheter

Gullans starka engagemang för att hjälpa barn att lära sig läsa har med personliga erfarenheter att göra.

— Min son har dyslexi och trots att jag själv arbetade som speciallärare när han var barn så hade jag inte upptäckt det, berättar hon.

Arbetet med att skapa ett hjälpmedel för att alla ska kunna lära sig att läsa startade Gullan för femton år sedan och genom studiens resultat har hon nu fått bekräftat att FonoMix fungerar.