Ett 40-tal åhörare hade tagit sig till Kulturhuset Spira på onsdagskvällen för att ta del av landstingsdebatten som också direktsändes på Hallpressens sajter.

Debatten inleddes med akutsjukvården som blivit en het fråga. Det efter turbulensen på framför allt Höglandssjukhuset i och med den utredning som görs för att specialisera kirurgin i länet.

– Det här har inte hanterats på ett riktigt sätt. Man har inte haft medarbetarna med sig, sa Carina Ödebrink (S).

– Om det inte hade varit val hade det här varit en ickefråga. Det är nästan ovärdigt att hålla på som Socialdemokraterna gör, sa Håkan Jansson (M).

Majoriteten menar att farhågorna att något av akutsjukhusen skulle vara hotat är obefogade.

– Att vi gör så stora investeringar på våra sjukhus visar på en tydlig framåtriktning, sa Rune Backlund (C).

Vårdvalet splittrar

Annons

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill börja om utredningen om kirurgin.

– Man har haft för bråttom. Remisstiden gick ut under sommaren. Man borde starta om processen och låta personalen bli mer delaktiga, sa Kajsa Carlsson (MP).

Samtliga partirepresentanter svarade ja på frågan om akutsjukhusen finns kvar år 2030.

– Vi är helt förvissade om att ha kvar tre fullvärdiga akutsjukhus, sa Mia Frisk (KD).

Vad som definierar ett akutsjukhus besvarades aldrig under debatten.

Vårdvalet väckte också känslor. Majoriteten pekar på framgångarna i införandet i primärvården i form av bättre tillgänglighet och nöjda patienter.

Oppositionen har en annan bild och pekar på baksidan i och med konkursen av Hälsoteamet. Socialdemokraterna är inte emot privatiseringar men vill att politiken ska bestämma över etableringar.

– Man bjuder in med armbågen från Socialdemokratin, sa Jimmy Henriksson (FP).

– En jämlik och likvärdig vård är ett grundfundament, inte valfrihet, sa Mikael Ekvall (V).

SD mot strömmen

Vårdval har införts i specialistsjukvården. De borgerliga partierna är för fortsatt införande, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot medan Miljöpartiet är tveksamma.

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna är beredda att satsa mer på kulturen i nya Region Jönköpings län som bildas vid årsskiftet.

– Vi vill satsa mer på sjukvården i stället, sa Samuel Godrén (SD).

Socialdemokraterna och Miljöpartiet är öppna för samarbete över blockgränsen efter valet. Centerpartiet utesluter inte detta medan övriga borgerliga partier endast vill regera ihop. Vänsterpartiet vill inte samarbeta med något borgerligt parti. Inget parti vill samverka med Sverigedemokraterna.

Den som missade debatten kan titta på den i dess helhet igen på webben.

SE DEBATTEN I REPRIS

Debatten direktsändes på den här webbsidan och repriseras i två delar här nedan.

SE DEBATTEN I REPRIS

Debatten direktsändes på den här webbsidan och repriseras i två delar här nedan.