Förra året började IP Only att sälja abonnemang i Aneby och i samband med den processen kom möjligheten upp att köpa det befintliga stadsnätet av kommunala bolaget Amaq. Efter affär tillträdde IP Only som ägare vid årsskiftet.

— Då fick vårt åtagande en större omfattning, då ville vi använda det befintliga nätet som underlag för att bygga ut tätorten, berättar Pär Ljunggren, stadsnätschef för IP Only.

— Vi fick ändra rätt mycket i vår planerade projektering för att vi skulle kunna få med oss alla i hela samhället. Det var bara positivt med ett större upptagningsområde i orten och därmed få möjligheten att leverera till fler kunder.

Ljunggren berättar vidare att våren har varit väldigt intensiv då IP Only haft många projekt som legat och väntat i pipelinen. Förhoppningen var att komma igång i Aneby tätort innan sommaren, men av olika anledningar kunde detta inte ske förrän i slutet av september.

— Nu är vi äntligen igång. Jag förstår att det varit en frustration för många, men hoppas kunna leverera så snart som möjligt under hösten. Så snart ett område är klart försöker vi koppla upp det direkt på nätet så att kunderna kan ansluta. Tanken är att vi ska vara färdiga helt och hållet första kvartalet nästa år, beroende på hur vintern blir.

Annons

Det är cirka 600 hushåll som ska kopplas upp i Aneby tätort i den första vändan. Dessutom ska IP Only säkra fiber upp mot Ralingsås i samarbete med Amaq, men detta är dessvärre också försenat.

— Sedan återstår det lite små luckor kring tätorten som vi ska bygga ut. Vi ska titta på Jularpsområdet, vilken kommer i ett senare skede, troligtvis nästa år. Generellt sätt, där Amaq bygger vatten– och avloppsledningar, lägger vi också fiber. Vi ska även erbjuda anslutning till kunder ute på Skärsjö udde.

Finns det en stor efterfrågan på fiber?

— Det är en jättestor anslutningsefterfrågan. Efter mötet på Konserthuset för några veckor sedan så framgick det att det egentligen inte finns någon tid att vänta. Man stänger kopparnätet i stora delar av kommunen nästa år och det finns inget som är säkrare eller bättre än en fiberanslutning.

— Det är en spännande utveckling. Det är det som kommer att gälla över en överskådlig tid framöver, inte bara vad gäller bredband, utan också kommunikation i övrigt som TV och e-tjänster inom hälsa och omsorg.

I veckan går ett brev iväg till samtliga kunder med mer information, vilka även ska få ett fysiskt besök av en fiberinstallatör framöver. Då går man bland annat igenom hur installationen ska ske i huset.

— Lite längre fram i höst ska vi också bjuda in till ett informationsmöte.

IP Only kommer att investera fem miljarder kronor om året i fiber, från 2016 till 2018.