Vid tidningens besök i Bredestadskrysset på fredagsmorgonen hade en fjärdedel av kapellet försvunnit och sorterats i olika högar på marken intill. Men minnena kring platsen består.

År 1885 bildades Bredestads baptistförsamling, då under namnet Guds församling i Sunneränga. År 1930 byggde man ett kapell i Anderstorp, den plats där församlingen numera sammanstrålar då Elimkapellet rivs.

Annons

Församlingen fick senare en tomt av Valfrid och Susanna Gustafsson i Kristineberg och intill den nya Stockholmsvägen byggdes Elimkapellet år 1937. På den övre våningen inreddes en pastorsbostad med två rum och kök. Sedan dess har flera olika renoveringar utförts av såväl huvudbyggnad som uthus.

I slutet av februari år 2016 hölls den sista gudstjänsten i det gamla kapellet, ett avsked som blev något av en hemvändarkväll med hela 120 besökare. En ny sträckning av väg 32 håller på att dras och då står huset helt enkelt i vägen, varför man tidigare beslutat att kapellet ska rivas.

För ett par år sedan var Trafikverkets planer att flytta Elimkapellet norr om Bredestadskrysset, men detta var något som församlingen motsatte sig. Då uppgav Eva-Britt Drott, dåvarande ordföranden i församlingen, att de inte ville flytta på huset med rädsla för att det inte skulle vara i samma skick vid ett nytt uppförande på annan plats. ”Hela situationen är ju något som vi inte har valt”, konstaterade hon.

Markförhandlare Magnus Gyllemark förklarade då att fastigheter oftast löses in, men att man i detta fall även valde att titta på en flytt. ”Nybyggnation är egentligen ingenting som är ett alternativ”, framhöll han.

I höstas siktades flera polispatruller vid kapellet, vilket fick många förbipasserande att slänga ett extra öga mot kapellet som då stod tomt och öde. Det visade sig att ett 20-tal poliser övade på förhandlingsteknik i det gamla kapellet, ett hus som polismyndigheten bedömde som en lämplig övningsplats då det ändå skulle rivas nu när riksväg 32 byggs om.