Kvinnoklinikens lokaler på Höglandssjukhuset i Eksjö har anpassats för att skapa en mer sammanhållen specialistmottagning.

— Fördelen är att vi får en samlad kompetens, ökad patientsäkerhet och kontinuitet för patienten. Då har vi också möjlighet att samordna ultraljudsundersökning, läkarbesöket och besöket till barnmorskan till ett besök. Det sparar tid för patienten också, att man slipper åka in flera gånger.

— Vi kan också samordna besöken med ett besök till en medicinläkare om patienten skulle behöva det, till exempel om patienten har diabetes, säger Maria Engman, verksamhetschef på kvinnokliniken, Höglandssjukhuset.

Mer kontinuitet

Kvinnor med diabetes har man tidigare tagit hand om men nu utökar man alltstå den verksamheten. Nu omfattas alla kvinnor med komplicerade graviditeter till samma mottagning.

Annons

Det rör sig om kvinnor som har olika komplikationer som till exempel njursjukdomar, hjärtsjukdomar, blodpropp, svårbehandlat högt blodtryck, svår havandeskapsförgiftning eller olika autoimmuna sjukdomar.

Det blir färre läkare och barnmorskor som tar hand om patienterna men desto större kontinuitet. Mottagningen har öppet en gång i veckan.

— Vi är två barnmorskor och i nuläget tre läkare, men det ska vara fyra läkare annars. Jag tror att det här blir bra eftersom man kan lägga en plan för patienten, säger Elisabeth Marklund, barnmorska.

En samlad enhet

Kvinnokliniken har byggts om för att passa den nya mottagningen.

— Vi har byggt och öppnat en ny expedition för det här, där vi kan ta hand om patienterna. Det finns undersökningsrum som ligger vid sidan av och ett rum för ultraljudsmottagning. Vi har samlat alla de här rummen till en enhet. Sen har vi ett gemensamt väntrum.

En specialistmödravårdsmottagning finns även på sjukhusen i Jönköping och Värnamo.

— Nu är det en jämlik vård i hela länet, med ett gemensamt arbetssätt, säger Maria Engman.