Västanvinden ruskar om Stadsparkens mäktiga balsampoppel, och genom Kulturhuset Pigalles regnvåta rutor syns snöhögarna från det senaste snöovädret. Prunkande trädgårdar känns ännu avlägsna. Den röda vallmoblomma som inleder kvällens bildspel rymmer mycket längtan för en trädgårdsodlare på Höglandet.

— Påskliljorna blommar i vårt land just nu. Det finns hopp, uppmuntrar John Taylor.

Annons

Trädgårdsmästaren John Taylor är en av dem vars händer förvaltar slottsträdgården i Malmö. Klimatskillnaderna till trots ser han att villkoren är likartade. Både de skånska trädgårdarna och Höglandets högt belägna odlingar tilltalar sniglar och harar och de duvor som han kallar flygande råttor.

Bilderna som John Taylor visar från slottsträdgården bjuder på en aldrig sinande blomprakt. Den är ett resultat av ett ständigt pågående arbete.

— Allt det här händer inte av en slump.

Så han uppmanar åhörarna att härma Charles-Ingvar Jönsson, Sickan i Jönssonligan, även om han inte uttrycker det med just de orden.

— Ett gott råd är att ha en plan och verkligen skriva ner saker och ting. Ha en dröm, ha en plan och så genomför den planen så kan man få ett resultat.

Utöver arbetet med slottsträdgården är John Taylor känd för sin medverkan i teveprogrammet Trädgårdstider. Han är även initiativtagare till Malmö Garden Show och har gett ut en bok i samarbete med Eva Robild.