De har samlat Albert Engström i en utgåva som omfattar de tio första åren av tidningen Strix utgivning från 1897 till 1907. Det här är den första boken av tre som kommer att ges ut.

– Vi har fokuserat på det som inte finns med i hans böcker. Det är icke utgivna texter, fast en del är så bra så att de måste upprepas, säger Kaj Hörberg, ordförande i Albert Engström Sällskapet Smålandssektionen.

Flera års arbete

Kaj Hörberg berättar att de har tagit med hans bilder också som är kopplade till texten.

Skälet till att de har tagit fram den här boken är för att människor mer lättillgängligt ska kunna ta del av materialet.

– I ett par års tid har vi arbetat med den här boken, säger Kaj.

De som har arbetat med boken är Inga-Britt af Donner, Stina Ekeroth, Kaj Hörberg, Hans Rundström och Bo-Kenneth Knutsson.

Hur arbetet med den andra boken ligger till vill inte Kaj gå in på.

– Vi har börjat ta fram underlaget för den kommande boken. Men jag kan inte säga när jag tror att den blir klar, säger han.