Ärendet tar Rikard Salander (MP) upp med tekniska servicenämndens ordförande, Torbjörn Svensson (S). Salander vill veta hur och när trafiksituationen i korsningen Mariagatan/Karlagatan kan lösas.

På Mariagatan – förbi Pigalle och Stadsparken – är trafikflödet ofta högt och parkeringarna vid Stadshuset och Coop Konsum är det många bilister som kör ut från och in till, speciellt på torsdagar när Nässjös torgdagar äger rum.

”I rusningstid och under torsdagens torghandel är denna korsning förmodligen en av Nässjö tätorts mest trafikerade korsningar”, skriver Salander till Svensson.

Tungt trafikerad

När tidningen träffar Salander vid korsningen är det inte bara torgdag, utan den sista torgdagen innan julhelgen och platsen är tungt trafikerad.

Annons

— Vi har en korsning som är väldigt trafikerad. Framför allt då under torgdagar där vi har en kundparkering till Konsum och Stadshusparkeringen och många bilister vill kunna parkera och kör in här samtidigt, säger Salander och fortsätter.

— Det blir en igenkorkning i trafiken.

Salander förklarar att många bilister kan bli stående en lång tid i korsningen, speciellt när det är en vänstersväng som ska göras ut från Karlagatan – och då måste för övrigt även ett övergångsställe passeras direkt.

— Jag vet personligen folk som blivit stående över tio minuter, säger Salander.

Många cyklar och går

Förutom att bilisterna måste samspela, är det även många cyklister och gångtrafikanter som rör sig vid korsningen.

— Detta är inte bra vare sig ut trafiksäkerhetssynpunkt eller miljösynpunkt, säger Salander.

Vad tycker du att man ska göra åt det?

— En grej man kan göra är till exempel att förbjuda vänstersväng förbi Pigalle.

— Sedan kanske man måste titta över hela trafiksituationen. Det finns nog mycket man kan göra tror jag.