På Swedec, landets mångåriga kompetenscentrum för ammunitions- och minröjning, vill man göra allmänheten uppmärksam på det hot explosiva objekt utgör i samhället och framhålla vikten av att man aldrig rör en misstänkt granat eller hemgjord bomb.

– Antalet incidenter med explosiva föremål ökar i Sverige. 2017 inträffade mer än 200 händelser, mer eller mindre allvarliga, som rapporterades i media, säger Jimmy Nilsson på Swedec.

– Det handlade om allt från bombhot till laddningar som detonerade.

Storstadsområdena är värst drabbade. Men det inträffar incidenter med explosiva föremål även utanför Malmö, Stockholm och Göteborg.

– Om man upptäcker ett misstänkt objekt är det absolut viktigaste att inte röra det och att dra sig undan, säger Jimmy Nilsson.

– Därefter bör man ringa 112, larma polis och se till så att ingen annan uppehåller sig i intill eller närmar sig den plats där föremålet ligger.

– Den enkla tumregeln är att kan du inte längre se objektet, utan befinner dig i skydd så är det en bra början. Sedan kan man agera.

I veckan genomförde Swedec en förevisning för media i Hamnaryd för att tydliggöra de allvarliga följderna av en attack med en skarp granat riktad mot människor.

LÄS MER: TV: Handgranat slår sönder idyllen

Annons

LÄS MER: Swedec gör skillnad - jorden runt