Persös ridhus byggdes 1984 och har fått en hel del slitage genom åren och underhåll behöver göras. Tillväxt- och utvecklingsnämnden som har beslutat om att bevilja delar av föreningens ansökan om bidrag.

— Det är a och o att vi får bidrag, annars har vi svårt att bedriva vår verksamhet. De här utgifterna kommer och vi måste fixa det på något sätt. Då är kommunen snäll och hjälper oss med detta, säger Leif Andersson, ordförande i föreningen.

Pengarna kommer att fördelas med 40 000 på en vattentank. Den behöver nya reservdelar för att fungera. Den behöver bli klar till april då den ska användas.

Annons

Ytterligare 40 000 kronor ska gå till ska gå till att göra i ordning underlaget i en del av ridhusets manege. Vid varje termin får de förbättra delar av underlaget. Nu ska de göra i ordning ytterkanten av manegen. Underlaget består av sand, spån och pinnflis.

— Om detta inte görs blir underlaget så hårt och det sliter mycket på hästarna, säger Lotta Andersson, ridhuschef.

Stallet behöver bättre belysning över boxarna och spiltorna. Till detta har de fått ett bidrag på 20 000 kronor. För tillfället blir det mörkt för dem som vistas där. Det finns bara lampor i taket mellan boxarna.

I sin ansökan ansökte de även om bidrag till IT-utrustning samt för att belysa en paddock utomhus.

— Det får vi lösa på annat sätt med egna medel. IT-utrustningen behövs framförallt till två av våra stora tävlingar som vi har. Då är det mellan 800-1 000 starter, säger Per Hallendorff, vice ordförande i föreningen.