Det var omkring ett 60-tal personer som hade samlats i Museigården i Eksjö för att lyssna till debatten. Åtta riksdagsledamöter och kandidater från länet hade bjudits in till debatten.

Smålands-Tidningens nyhetschefer Johan Hedenberg och Mari Ermeland ledde debatten. De styrde ämnena och fördelade orden.

Akutsjukhusen som finns i Jönköpings län, och i synnerhet Höglandssjukhuset var en het potatis där åsikterna delade sig.

– Vi vill ha en nära vård och en jämlik vård över hela länet. Där finns det inga tveksamheter. Det ska vara tre akutsjukhus och fullvärdiga akutsjukhus i länet. Därför ska det inte vara tillåtet att ta vinster ur vården. Skattemedel ska gå till det som de är avsedda för, att stärka kvalitén och ge fler vårdplatser och mer personal till gagn för patienterna, sa Vänsterpartisten och riksdagspolitikern Inga Jonasson.

Det som kan hota Höglandssjukhuset är när man privatiserar specialistkliniker.

Annons

Emma Carlsson Löfdahl (FP), riksdagsledamot, tyckte att det var en icke fråga.

– Jag är helt säker på att alla partier är överens om att det ska finnas akutsjukhus i länet. Vi vill ha sjukhus i alla länsdelar, men jag vill se en mer jämlik vård i hela landet. Jag vill se en valfrihet när det gäller över länsgränserna, sa hon.

Försvaret var också en fråga som inte minst sagt berör Eksjö kommun och länet. Politikerna var överens om att försvarsmakten måste finnas kvar. Däremot delade sig partierna när det gällde om man ska gå med i Nato eller inte, likaså om allän värnplikt ska införas igen.

– Satsningar görs på personal, material och övningar för försvaret. Hur mycket anslag som ska ges till försvaret skiljer sig mellan de olika partierna, sa Helena Bouveng (M), riksdagsledamot.

– Jag kommer att verka för att den försvarskapacitet som finns i Eksjö är kvar. Det är nationellt viktigt och det är viktigt för sysselsättning i den här regionen, sa Peter Persson (S), riksdagsledamot.

Johan Nissinen (SD) riksdagskandidat, fick också svara på frågan om vad de tyckte om försvaret.

– Vi har haft en tydlig linje under vår mandatperiod. Vi vill inte gå med i Nato, vi vill vara neutrala och skapa en egen stark armé. Vi vill återinföra allmän värnplikt.

Följande ämnen togs också upp: Ekonomi/skatterna, utbildning, infrastruktur, arbetsmarknad/jobb/näringslivsklimat, miljö och landsbygd.

Fotnot: Detta var ett kort sammandrag av det som sades under debatten.